Termin: 1 marca - 28 czerwca 2018 (grupa rozpocznie pisanie ikon po zebraniu się grupy min. 8-osobowej)
15 spotkań odbywających się raz w tygodniu, w czwartki w godz. 18.00 - 21.00.

Cena: 1150 zł
W chwili zapisania się na warsztaty niezbędne jest wpłacenie wpisowego w wysokości 250 zł. Jest to wpłata pokrywająca wszystkie materiały potrzebne do uczestnictwa w warsztatach: materiały dydaktyczne i przybory malarskie (m.in. dwie deski, płótno, pędzle, komplet pigmentów, klej kostny, kreda szampańska).

Miejsce: Pracownia Rozwoju Osobistego PRO-TY, Częstochowa, ul. Wolności 35 (budynek parafii Narodzenia Pańskiego, II piętro)
Szczegóły: www.pro-ty.pl


Menu