Dzień skupienia poprowadzony metodą bibliodramy:
- adresowany jest do wszystkich poszukujących impulsów dla osobistej przemiany na bazie spotkań ze Słowem Bożym
- umożliwia pogłębione dotarcie do treści biblijnych
- daje szansę polepszenia relacji z Bogiem, innymi ludźmi i samym sobą
- jest okazją do poszerzenia praktycznych kompetencji dla nauczycieli, teologów, katechetów, psychologów.

 

Program 10 godzin obejmuje:
- wprowadzenie teoretyczne w technikę bibliodramy
- uczenie sposobów odczytywania tekstów biblijnych, aby stawały się bardziej zrozumiałe
- doświadczenie siebie w konfrontacji ze Słowem Bożym, poprzez wchodzenie w role postaci biblijnych
- wspólne przygotowanie i celebrację Eucharystii

Menu