Powstaje Grupa Rozwojowa prowadzona metodą bibliodramy.

Cykl 10 spotkań rozpoczynamy 27 września 2014r.

Celem jest rozwój duchowy i osobisty.

Zapraszam wszystkich, którzy poszukują impulsów dla osobistej przemiany. Wspólne czytanie Biblii i refleksja w grupie nad Słowem Bożym, umożliwia pogłębione dotarcie do treści w Nim zawartych. Lepsze rozumienie jest początkiem bardziej świadomego i autentycznego przeżywania wiary.

Uczestnictwo w grupie daje możliwość polepszenia relacji z Bogiem, innymi ludźmi i samym sobą. Wspólne ogrywanie scen biblijnych, otwiera na silniejsze doświadczenie Boga i daje poczucie Jego namacalnej obecności.

Praca z ciałem pozwala bardziej poczuć siebie, uświadomić sobie swoje uczucia, pragnienia, a także ograniczenia i problemy, które można przepracować w atmosferze wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa.

Grupa jest przeznaczona zarówno osób mających doświadczenie bibliodramy czy z jakąś formą psychoterapii jak i tych, którzy do tej nie korzystali z możliwości jakie one dają.

Płatność za pięciogodzinne warsztaty raz w miesiącu wynosić będzie 50 zł.

Udział w grupie poprzedzony jest rozmową kwalifikacyjną. Należy zadzwonić pod numer 607-618-288.

Menu