Najblizsze spotkanie 15 października 2017 r. Jeszcze można dołączyć.


Słowo, które leczy.

Wielu ludzi doświadcza różnych trudności na drodze osobistego rozwoju. Utrudniają one nie tylko budowanie relacji z bliźnimi i samym sobą, ale i z Bogiem. Rozwój człowieka bywa niekiedy blokowany np. przez trudności emocjonalne, wspomnienia raniących słów, bolesne zdarzenia z historii życia. Fundacja Integralnego Rozwoju Człowieka, wychodząc naprzeciw tym problemom, zaprasza na cykliczne spotkania ze Bożym Słowem, które leczy.

Dlaczego psychodrama?

Pragniemy wykorzystać ten innowacyjny sposób prowadzenia psychoterapii, gdyż pozwala on uwzględnić także pozawerbalne metody wyrażania siebie. Różni się od klasycznych form psychoterapii, ponieważ uczestnik mniej mówi o swoich problemach, a bardziej wypowiada siebie samego, wykorzystując ruch, kolor, światło, dźwięk i wchodząc w interakcje z innymi uczestnikami grupy. Dodatkowym atutem takiej formy jest możliwość zdystansowania się od dotychczasowego sposobu myślenia, skłonienia do refleksji, poznania nowych rozwiązań, co w konsekwencji prowadzi do konstruktywnej zmiany siebie.

Dlaczego biblijna?

Chcemy w punkcie wyjścia (GENESIS) pochylić się nad tekstem biblijnym, gdyż Słowo Boże ma szczególną wartość terapeutyczną; jest obecnością Boga, któremu zależy na pełnym rozwoju człowieka – pragnie On, by nasze życie było „życiem w obfitości” (J 10, 10 ), a nie mizerną wegetacją… Słowo Boże pomaga oświetlić nasze sytuacje życiowe nauczaniem Jezusa i skonfrontować nasze przeżycia z doświadczeniami bohaterów biblijnych. Dlatego przewodnikiem w pracy nad osobistym rozwojem grupy Genesis będzie Biblia.

Konkluzja:

Połączenie psychodramy i bibliodramy pozwala na ukazanie wielowymiarowego i pełnego obrazu nas samych. Prowadzi też do pełniejszego zrozumienia danej sytuacji, głębszego wejścia w nią. Pomaga głębiej otworzyć się na spotkanie Boga, który nas przemienia.

Kogo zapraszamy na psychodramę biblijną?

  • osoby wierzące oraz otwarte na doświadczenia duchowe;
  • tych, którzy szukają poprawy relacji międzyludzkich, chcą pozbyć się lęków, nieśmiałości, niskiego poczucia własnej wartości;
  • osoby, które chcą odkryć lub obudzić w sobie talenty;
  • każdego, kto utracił dziecięcą spontaniczność i kreatywność, a chciałby je odzyskać;
  • wszystkich, którzy pragnąc podjąć ukierunkowany trud pracy nad sobą, szukają terapii opartej na wartościach chrześcijańskich.

Informacje organizacyjne:

– grupa ma charakter rozwojowy z możliwością głębszej pracy psychoterapeutycznej
– grupa ma charakter zamknięty (przez cały czas uczestniczą w niej te same osoby)
– liczba osób w grupie: 10 – 15
– 10 spotkań (od września 2017 r.  do czerwca 2018 r. ) z możliwością kontynuacji
– częstotliwość spotkań: raz w miesiącu, w soboty i/lub niedziele od 9.00-19.00 (do ustalenia)
– koszt: 1 zjazd (10 godzin: 9.00-19.00) wynosi 250 zł. (45 min. terapii grupowej kosztuje 25 zł)

Miejsce:

„Pracownia Rozwoju Osobistego”
Częstochowa, al. Wolności 35 (tuż obok Dworca PKP/PKS)

Informacja i zapisy:

tel: 607-618-288
e-mail: pracownia@pro-ty.pl

Numer konta bankowego:
08 1240 1213 1111 0010 7340 8117
FUNDACJA INTEGRALNEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA
al. Wolności 35
42-202 Częstochowa

Prowadzący:

mgr Anna Łoboda
nauczyciel dyplomowany, pedagog, katecheta, trener dramy, asystent psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy w trakcie szkolenia II stopnia na lidera psychodramy, certyfikowany lider bibliodramy.

Ks. dr Tomasz Knop
teolog duchowości, nauczyciel akademicki, asystent psychodramy w trakcie szkolenia II stopnia na lidera psychodramy, absolwent Śląskiej Szkoły Psychoterapii, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, certyfikowany lider bibliodramy, kapelan hospicjum w Częstochowie, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

Menu