ROZWÓJ - zaproszenie do pełni życia

Bóg, stwarzając człowieka, zaprasza go do rozwoju w całym swoim życiu, a nie do stagnacji. Rozwój osobisty – czyli działania, które rozwijają talenty i indywidualny potencjał. Ich podjęcie pozwala wzrastać, dążyć do realizacji marzeń, wyzwalać nowe możliwości.

Terminy:
8.09.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne
29.09.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne
30.09.2018 – bibliodrama


Więcej informacji

ŻAŁOBA - odkrywanie prawdziwej wartości

Doświadczenie opuszczenia, tęsknoty, smutku, żalu, gniewu i poczucia winy – to najczęstsze uczucia towarzyszące żałobie. Cierpienie dotyka całego człowieka – jego emocji, duchowości i ciała. Jednak żałoba wiąże się nie tylko ze stratą kogoś bliskiego, ale jest również efektem doznawanych innych strat życiowych.

Terminy:
13.10.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne
27.10.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne
28.10.2018 – bibliodrama


Więcej informacji

KRYZYS - szansa rozwoju

W mniejszym lub większym stopniu kryzys dotyka każdego z nas. Często próbujemy od niego uciekać i postrzegamy go jako coś negatywnego. A dobrze przyjęty i przeżyty jest szansą na nowy początek, otwiera na odważne i dojrzałe wybory. Jest potrzebny, by odkryć prawdę o sobie.

Terminy:
10.11.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne
24.11.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne
25.11.2018 – bibliodrama


Więcej informacji

SPOTKANIE - bliskość, która leczy

Dzięki spotkaniu z drugim człowiekiem odkrywamy siebie w pełni, dowiadujemy się, kim jesteśmy naprawdę. Możemy przejrzeć się w nim jak w lustrze, zobaczyć nasze mocne i słabe strony. Odkryć swoją kobiecość i męskość. Przekonać się o wartości swojej i innych.

Terminy:
8.12.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne
15.12.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne


Więcej informacji

Menu