Kierownictwo duchowe jest pomocą daną człowiekowi w kroczeniu do Boga poprzez ukazywanie możliwości rozwoju wiary, a także demaskowanie istniejących niebezpieczeństw i zagrożeń wzrostu duchowego. Rozmowa z kierownikiem duchowym stwarza szansę głębszego poznania siebie i odnajdywania tego, co zniekształca prawdę o człowieku i jego więzi z Bogiem. Pozwala odkrywać wolę Boga i wspiera w jej wiernym pełnieniu zgodnie z osobistym powołaniem. Dzięki takiemu towarzyszeniu, człowiek ma szanse odnaleźć w sobie siłę, by iść z Bogiem w codzienności i dzień po dniu budować swoją świętość.

Menu