Słowo kryzys pochodzi od greckiego czasownika krinein – rozdzielać, odsiewać, rozstrzygać, decydować, sądzić oraz rzeczownika krisis – wybór , rozstrzygnięcie.

Kryzys to sytuacja bądź zespół zdarzeń, w których istnieje zagrożenie na określonym obszarze życia, zdrowia, wartości. Towarzyszy mu subiektywne doświadczenie utraty kontroli nad własnym życiem oraz poczucie lęku, który może stanowić silny czynnik motywujący do podjęcia jakiegoś działania.

Kryzys to nieodłączna część naszego istnienia, dlatego warto w bezpiecznej atmosferze poszukiwać nowych rozwiązań, aby świadomie zarządzać własnym życiem i nauczyć się jak radzić sobie z trudnościami.

Menu