"Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała
i aby bramami wchodzili do miasta".
Ap 22,14

 Pomoc duchowa jest działaniem mającym na celu wsparcie osoby lub grupy osób w sytuacjach dla nich trudnych. Dotyczy problematyki związanej z relacją z Bogiem oraz potrzeb egzystencjalnych człowieka takich jak: poczucie sensu życia, wolność, prawda, wiara, nadzieja, miłość itp.

Życie jest najcenniejszym darem jaki człowiek otrzymuje od Boga. Jesteśmy zaproszeni do uczestnictwa w Jego egzystencji świętej, szczęśliwej i wiecznej. Symbolem tego jest raj i znajdujące się w nim drzewo życia – obraz nieśmiertelności. Człowiek psując dar życia przez grzech, traci udział w Bożej egzystencji i droga do drzewa życia zostaje dla niego zagrodzona. Jednak cała historia zbawienia jest procesem powrotu do tej najbardziej podstawowej rzeczywistości jaką jest komunia z Bogiem. Będąc w ziemskiej pielgrzymce zdarza nam się upadać, błądzić i gubić. Proces rozwoju duchowego obfituje w trudności, kryzysy, a nawet okresy regresu, dlatego potrzebujemy wsparcia i dani nam są przewodnicy na drogach wiary. Tym, który ratuje nas ostatecznie, jest Jezus Chrystus, a Jego krzyż okazuje się drzewem życia, z którego sam Zbawiciel udziela owoców świętości, szczęścia i nieśmiertelności.

 

 

 

Menu