Psychodrama jest jedną z technik pracy w psychoterapii. Termin ten wywodzi się od słów PSYCHE – dusza i DRAMA – akcja, działanie.

Praca tą metodą polega na odgrywaniu ról (spontaniczne przedstawienie sceniczne, mini przedstawienie teatralne), które umożliwiają zdemaskowanie i ponowne przeżycie konfliktów wewnętrznych, uczuć.

Psychodrama daje szansę na przepracowanie trudnych przeżyć w bezpiecznych warunkach. Umożliwia trening nowych sposobów rozwiązywania konfliktów, a także daję szansę na poprawę relacji z otoczeniem.

 

Grupa terapeutyczna prowadzona psychodramą

Poszukujesz pomocy terapeutycznej w związku z przeżywanymi problemami? A może korzystałeś już z jakieś formy trapii? Zobacz jak może Ci pomóc psychodrama. http://www.psychodrama.czest.pl/

 

Grupa psychodramy GENESIS

Wielu ludzi doświadcza różnych trudności na drodze osobistego rozwoju. Utrudniają one nie tylko budowanie relacji z bliźnimi i samym sobą, ale i z Bogiem. Rozwój człowieka bywa niekiedy blokowany np. przez trudności emocjonalne, wspomnienia raniących słów, bolesne zdarzenia z historii życia. Fundacja Integralnego Rozwoju Człowieka, wychodząc naprzeciw tym problemom, zaprasza na cykliczne spotkania ze Bożym Słowem, które leczy. http://www.psychodrama.czest.pl/

Menu