Lectio Divina - duchowa lektura Pisma Świętego.

Zawiera cztery podstawe elementy:

- Lectio (lektura tekstu biblijnego)

- Meditatio (jego meddytacja)

- Oratio (modlitwa serca)

- Contemplatio (kontemplacja)

Menu