Jeśli…

  • czujesz, że pogarsza się jakość Twojego życia…
  • reagujesz zbyt emocjonalnie i nie wiesz skąd to się bierze…
  • nie radzisz sobie z otaczającą rzeczywistością…

Zapraszam do wspólnego poszukiwania drogi.

 

Słowo PSYCHOTERAPIA pochodzi od dwóch greckich słów

PSYCHE – dusza oraz THERAPEIN – leczyć.

 

Pomoc psychoterapeutyczna jest wsparciem dla człowieka w jego rozwoju dokonującym się poprzez zmianę zachowań i postaw. Jest podporą w radzeniu sobie z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, nerwicowymi i depresyjnymi, a także w sytuacjach kryzysowych (choroba, śmierć, żałoba). Dokonuje się ona na drodze odkrywania własnych doświadczeń, poprzez wzmacnianie pozytywnych praktyk, umiejętne rozwijanie konfliktów, czy też umocnienie systemu obronnego osoby zwracającej się o pomoc. Fundamentem tych działań jest dialog, który dotyka i odsłania podświadomości i to co w niej zakodowane i wyparte.

Menu