Kryzys to sytuacja bądź zespół zdarzeń, w których istnieje zagrożenie na określonym obszarze życia, zdrowia, wartości. Towarzyszy mu subiektywne doświadczenie utraty kontroli nad własnym życiem oraz poczucie lęku, który może stanowić silny czynnik motywujący do podjęcia jakiegoś działania.


 

Kryzys to nieodłączna część naszego istnienia, dlatego warto w przyjaznej atmosferze poszukiwać nowych rozwiązań, aby świadomie zarządzać własnym życiem i nauczyć się jak radzić sobie z trudnościami.
Słowo kryzys pochodzi od greckiego czasownika krinein – rozdzielać, odsiewać, rozstrzygać, decydować, sądzić oraz rzeczownika krisis – wybór, rozstrzygnięcie.

  • Po co i dlaczego są kryzysy?
  • Jakie są ich rodzaje?
  • Jak sobie z nimi radzić?

Zapraszam do spotkania, żeby w bezpieczny sposób zmierzyć się z trudnym tematem.

Informacje organizacyjne:

– warsztaty mają charakter rozwojowy
– liczba osób w grupie: 6 – 15
– koszt: 70 zł (14 zł za 45 min. x 5 godzin dydaktycznych).

Termin:

Warsztaty odbędą się w niedzielę 22 października 2017 r. (w godzinach od 14.30 do 19.30).

Miejsce:

„Pracownia Rozwoju Osobistego”
Częstochowa, al. Wolności 35 (tuż obok Dworca PKP/PKS).

Informacja i zapisy:

tel: 607-618-288
e-mail: pracownia@pro-ty.pl

Numer konta bankowego:
08 1240 1213 1111 0010 7340 8117
FUNDACJA INTEGRALNEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA
al. Wolności 35
42-202 Częstochowa

Prowadzący:

Ks. dr Tomasz Knop
teolog duchowości, nauczyciel akademicki, asystent psychodramy w trakcie szkolenia II stopnia na lidera psychodramy, absolwent Śląskiej Szkoły Psychoterapii, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, certyfikowany lider bibliodramy, kapelan hospicjum w Częstochowie, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

Menu