ROZWÓJ - zaproszenie do pełni życia

2018-06-23 11:37:00

Bóg, stwarzając człowieka, zaprasza go do rozwoju w całym swoim życiu, a nie do stagnacji. Rozwój osobisty – czyli działania, które rozwijają talenty i indywidualny potencjał. Ich podjęcie pozwala wzrastać, dążyć do realizacji marzeń, wyzwalać nowe możliwości.

Terminy:
8.09.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne
29.09.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne
30.09.2018 – bibliodrama


Więcej informacji

ŻAŁOBA - odkrywanie prawdziwej wartości

2018-06-23 11:35:00

Doświadczenie opuszczenia, tęsknoty, smutku, żalu, gniewu i poczucia winy – to najczęstsze uczucia towarzyszące żałobie. Cierpienie dotyka całego człowieka – jego emocji, duchowości i ciała. Jednak żałoba wiąże się nie tylko ze stratą kogoś bliskiego, ale jest również efektem doznawanych innych strat życiowych.

Terminy:
13.10.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne
27.10.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne
28.10.2018 – bibliodrama


Więcej informacji

KRYZYS - szansa rozwoju

2018-06-23 11:34:00

W mniejszym lub większym stopniu kryzys dotyka każdego z nas. Często próbujemy od niego uciekać i postrzegamy go jako coś negatywnego. A dobrze przyjęty i przeżyty jest szansą na nowy początek, otwiera na odważne i dojrzałe wybory. Jest potrzebny, by odkryć prawdę o sobie.

Terminy:
10.11.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne
24.11.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne
25.11.2018 – bibliodrama


Więcej informacji

SPOTKANIE - bliskość, która leczy

2018-06-23 11:32:00

Dzięki spotkaniu z drugim człowiekiem odkrywamy siebie w pełni, dowiadujemy się, kim jesteśmy naprawdę. Możemy przejrzeć się w nim jak w lustrze, zobaczyć nasze mocne i słabe strony. Odkryć swoją kobiecość i męskość. Przekonać się o wartości swojej i innych.

Terminy:
8.12.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne
15.12.2018 – warsztaty biblijno-psychologiczne


Więcej informacji

KOMUNIKACJA - porozumienie bez przemocy

2018-06-23 11:30:00

To „język serca”, który zakłada takie mówienie i słuchanie, by słowa miały znaczenie, czyli były nośnikiem tego, co widzimy, słyszymy, co czujemy i czego potrzebujemy. Opiera się na akceptacji różnorodności. U jego podstaw jest słuchanie. Nie: ja chcę coś powiedzieć, ale: chcę usłyszeć i zrozumieć.

Terminy:
12.01.2019 – warsztaty biblijno-psychologiczne
26.01.2019 – warsztaty biblijno-psychologiczne
27.01.2019 – bibliodrama


Więcej informacji

DEPRESJA - lecząca obecność

2018-06-23 11:29:00

Depresja dotyka niezależnie od wieku, płci, koloru skóry, statusu społecznego i majątkowego. Towarzyszą jej stany obniżonego nastroju, poczucie braku energii, niemożność przeżywania radości, niska ocena własnej wartości; ogranicza zdolność do pracy i nauki. To choroba uleczalna, nawet przy całkowitym braku nadziei.

Terminy:
2.02.2019 – warsztaty biblijno-psychologiczne
23.02.2019 – warsztaty biblijno-psychologiczne
24.02.2019 – bibliodrama


Więcej informacji

ASERTYWNOŚĆ - sztuka mówienia „nie”

2018-06-23 11:27:00

Asertywność to umiejętne stawianie granic, będące na wskroś biblijne. Zakłada szacunek i obronę siebie, praw drugiego człowieka oraz jego systemu wartości. Stanowi element zdrowej troski o siebie na trzech płaszczyznach: cielesnej, duchowej i psychicznej.

Terminy:
9.03.2019 – warsztaty biblijno-psychologiczne
23.03.2019 – warsztaty biblijno-psychologiczne
24.03.2019 – bibliodrama


Więcej informacji

CIAŁO - moja ziemia obiecana

2018-06-23 11:25:00

Duch i ciało często sobie przeciwstawiane, a w rzeczywistości są ze sobą integralnie związane. Bo piękno ciała wydobywa się z piękna duchowości. Jest świątynią Ducha. Darem, który został nam dany i zadany. Również do tego, by angażować je w przeżywanie wiary.

Terminy:
13.04.2019 – warsztaty biblijno-psychologiczne
27.04.2019 – warsztaty biblijno-psychologiczne
28.04.2019 – bibliodrama


Więcej informacji

PRZEBACZENIE - droga do wolności

2018-06-23 11:23:00

Każdy człowiek doświadcza krzywdy i cierpi z jej powodu. Jednocześnie każdy z nas sprawia ból innym, stając się sprawcą cierpienia. Proces przebaczenia do wolności dla tego, który doświadcza zranienia, i dla tego, który jest jego sprawcą, uwalnia zarówno od poczucia krzywdy, jak i poczucia winy. Doświadczenie krzywdy i przebaczenia to najbardziej podstawowe przeżycia.

Terminy:
11.05.2019 – warsztaty biblijno-psychologiczne
25.05.2019 – warsztaty biblijno-psychologiczne
26.05.2019 – bibliodrama


Więcej informacji

UCZUCIA - droga do źródła

2018-06-23 11:20:00

Uczucia to integralna część naszej egzystencji. Są cennym informatorem o nas samych. Pozwalają zrozumieć, co w danym momencie się w nas kryje. Żeby mądrze nimi kierować, musimy je usłyszeć, zrozumieć i podjąć za nie odpowiedzialność.

Terminy:
15.06.2019 – warsztaty biblijno-psychologiczne
22.06.2019 – warsztaty biblijno-psychologiczne
23.06.2019 – bibliodrama


Więcej informacji

Menu